Koszty firmy - co można w nich zawrzeć?

Koszty firmy – co można w nich zawrzeć?