Oferta - Biuro Rachunkowe Kraków - Księgowa

Oferta

home_hr_iconbox11

Pełna Księgowość

Księgowość i nowoczesna technologia to zgrany duet!

Tradycyjną wiedzę z zakresu księgowości, kadr i płac łączymy z systemem IT.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (Księgi Handlowe)

Tradycyjnie i online

 • na bieżąco ewidencjonujemy operację gospodarcze,
 • rozliczamy rozrachunki,
 • przeprowadzamy kontrolę dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
 • na dzień rozpoczęcia działalności tworzymy zakładowy planu kont,
 • dla firm mikro i małych – sporządzimy standardową politykę rachunkowości,
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
 • pomagamy w rejestracji VAT w krajach EU,
 • prowadzimy księgę główną, pomocniczą, ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne (obowiązkowe) i na wezwanie US, które są zawsze dostosowane do najnowszych wymagań Ministerstwa Finansów,
 • sporządzamy i wysyłanie deklaracje podatkowe i informacje podatkowe (np. ORDU, IFT1 i IFT2),
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe oraz wspieramy zarząd przy sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności,
 • wspieramy zarządy przy przeprowadzeniu rocznych inwentaryzacji,
 • podatkowo i księgowo rozliczamy uzyskane dotacje,
 • informujemy i przypominamy o płatnościach zobowiązań podatkowych,
 • na bieżąco wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, a w przypadku zagadnień wydających opinie doradcy podatkowego, przedstawiamy stosowna ofertę,
 • w ciągu roku sporządzimy bezpłatnie na prośbę stałych Klientów jeden śródroczny bilans i rachunek zysków i strat – np. na potrzeby banku lub leasingu,
 • w przypadku transakcji wymagających poboru podatku u źródła wyliczymy jego wysokość lub zastosujemy zwolnienie zgodnie z przepisami. Sporządzimy wszelkie deklaracje i informacje z tym związane,
 • udostępniamy w systemie podstawowe raporty finansowe,
 • prowadzimy rachunkowość NGO i sporządzamy sprawozdanie finansowego wg załącznika nr 6 do UOR,
 • rozliczamy sprzedaż na Amazon, eBay, Allegro i innych marketplace,
 • pomagamy w rejestracji OSS i sporządzamy wszelkie deklaracje,
 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związane z obsługiwaną działalnością.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Tradycyjnie i online

 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związa z obsługiwaną działalnością,
 • prowadzimy rozliczenia Klienta w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów (ryczałt),
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne,
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe.

Na życzenie Klienta

Oferujemy usługi dodatkowe

 • świadczymy usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • wyprowadzamy powstałe przed naszą usługą zaległości księgowe,
 • wspieramy przy wyborze form i zasad opodatkowania,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS, NBP,
 • opracowujemy indywidualną politykę rachunkowości,
 • przygotowujemy na życzenie Klienta sprawozdania finansowe w ciągu roku obrachunkowego, np. do banku,
 • wspieramy Klientów przy aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • przygotowujemy pełną dokumentację księgową i rozliczenia podatkowe dotyczące likwidacji, przekształcenia i innych zmian w spółkach. Wspieramy klientów przy wszelkich reorganizacjach działalności i optymalizacjach procesów,
 • wspieramy klientów przy rozliczeniach ulg w tym B+R, IP BOX, i inne,
 • uzupełniamy ewidencję o MPK lub opieramy raportowanie o wymagania grupowe w tym w języku angielskim,
 • przeprowadzamy wszelkie prace związane z przejściem z KPIR na księgi handlowe,
 • współpracujemy z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania finansowego klienta,
 • przygotowujemy raporty i zestawienia na potrzeby raportowania wyników w tym w języku angielskim,
 • wspieramy Klientów przy procesie wprowadzanie e-obiegu dokumentów,
 • reprezentujemy klientów przed US, ZUS nie związane z obsługiwaną działalnością oraz przed innymi instytucjami.


home_hr_iconbox22

Kadry i płace

Obsługa Kadr i Płac

Biuro rachunkowe Kraków prowadzi usługi z zakresu kadr i płac dla naszych klientów, jak i firm które poszukują wsparcia w ramach outsourcingu. Oferta z zakresu usług kadrowo-płacowy obejmuje:

 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych.
 • Sprawdzanie oraz uzupełnianie teczek pracowniczych przy rozpoczęciu współpracy.
 • Przygotowanie dokumentów pracowniczych: zwolenienia, porozumienia, zatrudnienia.
 • Tworzenie listy płac według wszystkich systemów płacowych.
 • Rozliczanie podatku od osób fizycznych.
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS.
 • Generowanie paczek przelewów wynagrodzeń.
 • Reprezentowanie naszych Klientów przed insytucjami publiczno-prawnymi, jak: ZUS, PIP, PFRON, US, UP.
 • Deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40, sprawozdanie RP-7 sporządzamy bezpłatnie za okres, w którym pracownik był prowadzony przez Księgowa Kraków.

Outsourcing kadrowo-płacowy dedykujemy zarówno naszym klientom usług księgowych,jak również tym, którzy zatrudniają pracowników dla firm, które są zainteresowane wydzieleniem działu kadrowego poza swoje struktury w ramach outsourcingu.

home_hr_iconbox33

System IT

.

System IT Petra24

Innowacyjny program do prowadzenia firmy.

Petra24 to profesjonalny, a jednocześnie intuicyjny program, który umożliwia prowadzenie księgowości online, a także wglądu do dokumentacji firmy przez 24/7. Zapewniamy instruktaż programu, jednocześnie będąc do dyspozycji klienta w przypadku jakichkolwiek trudności bądź wątpliwości. Wielojęzyczny interfejs, który każdy klient może wybrać sam, umożliwia sprawne funkcjonowanie przedsiębiorcom, którzy realizują swoją działalność na arenie międzynarodowej. Petra24 oferowany przez Biuro Rachunkowe Kraków to system, który jest regularnie unowocześniany na potrzeby naszych klientów.

 

Biuro rachunkowe Kraków - cennik

Księgowa Kraków do klientów firmy zawsze podchodzi indywidualnie, również w kwestii wyceny.  Nie posiadamy jednego, z góry ustalonego cennika. Dobrze wiemy, że każda firma wymaga spersonalizowanego podejścia, a więc ceny ustalamy  zależności od ilości pracy wykonywanej dla danego klienta. Nasi stali partnerzy otrzymują rabaty i upusty. 

Poniżej prezentujemy nasze ceny minimalne, które można odnieść do przedsiębiorstw nowo powstających  lub nie generujących wielu dokumentów.

 • Księgi handlowe: od 500,00 zł netto.
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów: od 200,00 zł netto.
 • Ewidencja podatku zryczałtowanego: od 200,00 zł netto.
 • Kadry i płace: od 55,00 zł netto za 1 pracownika.
 • Umowy cywilno-prawne (zlecenie, dzieło – bez ZUS): 40,00 zł netto od umowy.

Napisz wiadomość


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.